P8154219

Scania Vabis L71 från 1957

P8154220

En Volvo av okänt slag.