Veteranlastbilar
Nr 106 Nospärlor.

P8092818


Två gamla kämpar.....