P8284593_redigerad-1

Rover 90 saloon HD.......

P8284590_redigerad-1

....från1954 och med 90 hk.

P8284591_redigerad-1

Ser Du tankluckan på bakskärmen?

P8284592_redigerad-1

Äkta engelsk 50-talare.