Månadens blandning
Nr 11 oktober 2014, från norr till söder

IMG_2154


Inga skrotbilar , eller hur?